Generátor UFI

Pro generování použít

Číselný kód složení může být libovolné číslo od 0 do přibližně 268 mil. Lze využít např. dosavadní firemní systém číslování, kódy receptur nebo např. část EAN kódu.

Oznamovací povinnost a UFI kódy

Se vznikem přílohy VIII a aktualizací nařízení CLP vznikl nový prvek označování (UFI kód) a celoevropský portál PCN, který spojuje všechny státy v rámci jednoho oznamovacího systému. Oznamovací povinnost se týká směsí s nebezpečnými vlastnostmi, které ovlivňují lidské zdraví nebo mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti.

Co je UFI a k čemu slouží?
UFI neboli jednoznačný identifikátor složení je unikátní kód, který je vyžadován při oznamování nebezpečných směsí do PCN portálu a je také povinnou součástí etikety. UFI se skládá z 16 znaků a má jednotnou předložku UFI (např. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). K jeho vytvoření je zapotřebí DIČ firmy a tzv. číselný kód složení. Více informací o UFI naleznete na stránce s webovým generátorem.
Co je PCN a jaké směsi se musí oznamovat?
PCN je portál zřízený Evropskou unií, spravovaný agenturou ECHA. Je určený pro předkládání informací o nebezpečných chemických směsích. Oznamují se směsi s nebezpečností pro lidské zdraví nebo s fyzikální nebezpečností. Součástí podání je mj. UFI kód, který je také povinným prvkem etikety. Informace se předkládají ve speciálním formátu i6z.
Co je potřeba k vytvoření UFI kódu?
K vytvoření UFI je zapotřebí DIČ firmy a tzv. číselný kód složení. Číselný kód složení může být libovolné číslo. Je potřeba pouze zvolit udržitelnou formu číslování produktů tak, aby dva produkty s rozdílným složením neobsahovaly stejné UFI. Pro volbu číselného kódu složení je možné využít např. interní systém číslování produktů.
Jak vypadá UFI a kde se uvádí?
Identifikátor UFI je povinnou součástí štítku a musí být v čitelné a nesmazatelné podobě. Jednotná je zkratka „UFI“, která je neměnná ve všech jazycích Evropské unie a předchází samotnému kódu, který má vždy 16 znaků. Kód se pak tedy uvádí ve formátu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kdo je povinen podat oznámení?
Primární povinnost mají dovozci, kteří nakupují produkt mimo Evropský hospodářský prostor a uvádí ho na trh EU, a následní uživatelé, kteří míchají vlastní směsi nebo zasahují do balení daného produktu. Dále se povinnost může vztahovat také na distributory. Tento krok musí zajistit v případě, kdy oznamovací povinnost nezajistil dovozce, nebo následný uživatel.
Jaké jsou požadované informace v rámci oznámení?
V oznámení došlo oproti původním požadavkům k rozšíření povinných informací. Požaduje se např. UFI kód, 70% složení produktu, druh a velikost obalu, kategorie výrobku podle Evropského systému kategorizace výrobků (tzv. EuPCS), dále informace o nebezpečnosti produktu, prvky označení, toxikologické informace a informace o fyzikálně-chemických vlastnostech.
Od kdy platí oznamovací povinnost?
Datum oznámení se liší v závislosti na použití produktu. V případě spotřebitelského a profesionálního použití platí oznamovací povinnost od 1. ledna 2021. U směsí pro průmyslové použití platí datum 1. ledna 2024. U produktů, které byly historicky oznámení podle vnitrostátních předpisů a nedošlo u nich ke změně složení nebo klasifikace, zůstávají původní oznámení platná do konce roku 2024. Od 1. ledna 2025 musí být všechny nebezpečné směsi na trhu oznámeny v souladu s požadavky podle přílohy VIII nařízení CLP.
Komu jsou informace předávány?
Oznamovatel je povinný předkládat informace všem členským státům, ve kterých je směs uváděna na trh. Tyto informace jsou následně zpřístupňovány toxikologickým střediskům a pracovníkům zajišťujícím reakce na ohrožení zdraví. Tyto subjekty si určuje každý stát na národní úrovni.
Kde vzít číselný kód složení?
Číselný kód složení je spolu s DIČ, případně s klíčem společnosti, potřeba pro vytvoření tzv. UFI kódu. Toto číslo je plně v režii firmy vytvářející UFI a může se jednat o libovolné číslo od 0 do přibližně 268 mil. Lze využít např. dosavadní firemní systém číslování, kódy receptur nebo např. část EAN kódu.
Kde vzít klíč společnosti?
Pokud firma nemá VAT nebo ho nechce používat, je možné použít pro vygenerování UFI klíč společnosti. Klíč lze získat ve webovém generátoru UFI a lze ho používat pro generování UFI opakovaně. Proto doporučujeme jeho uložení.

Jak postupovat pro splnění povinností v rámci přílohy VIII

Systém číslování

Stanovte si v rámci svých produktů udržitelný systém číslování tak, aby měla každá směs unikátní číslo, které použijete pro vytvoření UFI kódu. Použít můžete např. katalogová čísla nebo interní číslování Vašich produktů.

1.

UFI kód

Poté, co stanovíte systém číslování, přiřaďte k jednotlivým produktům UFI kód. Pro jeho generování lze použít software SBLCore, nebo webový generátor.

2.

Registrace v portálu

Přejděte na ECHA a pokud ještě nemáte přihlašovací údaje, proveďte novou registraci Vaší firmy. Pro odesílání oznámení je potřeba zažádat o přiřazení Legal Entity UUID.

3.

Odesílání oznámení

Po provedení registrace je nutné vytvořit soubor pro oznámení a odeslat ho do PCN portálu. K tomu lze využít také software SBLCore, ve kterém si můžete vygenerovat potřebné dokumenty a následně ho pro podání propojit s portálem.

4.

ECHA
UFI kódy

S využitím našeho softwaru SBLCore

Pro zjednodušení práce v rámci těchto nově nabytých povinností, dokáže software SBLCore po zadání potřebných informací (DIČ firmy a číselný kód složení) vygenerovat požadovaný kód UFI. K zajištění jedinečnosti kódu a zamezení shody s kódy jiných firem je využíváno právě DIČ firmy.

Dále lze s pomocí softwaru na základě údajů uvedených v bezpečnostním listě vytvořit PCN formát pro nahlášení do nového portálu agentury ECHA. Software obsahuje zabudovanou kontrolu povinných informací, které vyžaduje PCN portál. S pomocí validací uživatele upozorní na případné chyby nebo chybějící informace potřebné pro úspěšné oznámení směsi do PCN portálu.

Firmy se nemusí obávat dekódování informací o složení nahlášených směsí, tyto informace jsou poskytovány pouze toxikologickým střediskům k zajištění neodkladné pomoci v akutních situacích.

Funkce softwaru

Pro UFI kódy a PCN hlášení

Hledáte někoho, kdo vyřeší bezpečnostní listy za Vás?

Využijte náš software nebo služby spojené s tvorbou bezpečnostních listů

Zajišťujeme profesionální zpracování bezpečnostních listů a další činnosti související s jejich tvorbou v souladu s aktuálně platnou legislativou. Služba i software jsou dostupné ve 27 jazykových mutacích pro 36 zemí, převážně z EU. Povinnosti plynoucí s chemické legislativy vyřešíme kompletně za Vás.

Zákazníci, kteří již využili naše služby

Přidejte se k více než 750 firmám, které již využily naše produkty nebo služby k plné spokojenosti.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo

Chcete být informováni o novinkách v legislativě?

Buďte pravidelně informováni o aktuálním dění v legislativě České a Slovenské republiky. Pokud chcete získávat věrohodné informace o změnách v legislativě, klikněte na odběr novinek. Budeme Vám zasílat informace o všem, co se aktuálně připravuje, jaké jsou změny a co Vás v budoucnu čeká.

SBLCore logo

Nabízíme řešení v oblasti tvorby a správy bezpečnostních listů. Vyřešíme celkovou administrativu spojenou s vytvořením, klasifikací a archivací bezpečnostních listů. Software SBLCore je určen pro všechny výrobce, dovozce, distributory a další uživatele chemických látek a směsí.

Potřebujete poradit?

Zůstaňte ve spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
DIČ: CZ04278968

Spisová značka: C 245258 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Telefon: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.10

Používáme cookies

Na našem webu používáme cookies, abychom porozumněli chování našich návštěvníků, kterým tak můžeme nabízet obsah dle jejich preferencí.

Více o cookies ×
Funkční cookies
Tento web využívá nezbytné cookies, které jsou klíčové pro jeho správné fungování. Zajistí správné zobrazení stránky, umožní odesílání formulářů a podobné nezbytné funkce. Tyto technické cookies nelze vypnout.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
sblcore_cc cs.generator-ufi.com 1 rok Ukládá souhlas uživatele s používáním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly cs.generator-ufi.com Relace Ukládá informace o uživatelově relaci. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využíváme pro hodnocení výkonu našeho webu. Pomocí těchto cookies sledujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování uživatelů na našich stránkách - například zjišťujeme, jaké informace hledají a které jsou pro ně nejvíce důležité. Tyto informace nám pomáhají při optimalizaci webu a zlepšování našich služeb.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_ga cs.generator-ufi.com 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_0FGL9THVGW cs.generator-ufi.com 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ cs.generator-ufi.com 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají k zobrazování relevantních reklam založených na vašich preferencích. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnery, se může objevovat na různých webových stránkách. Pokud si nevyberete tyto cookies, počet reklam se nezmění, ale nebudou již tak přizpůsobené vašim zájmům.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_gcl_au cs.generator-ufi.com 3 měsíce Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. Google